1:8 Buggy Nitro

          Car: Kyosho MP9 TKI4 - Engine: Picco - Fuel: Byron - Batteries: Team Orion - Transmitter: Sanwa - Servo: Sanwa

         Body & Wing: Kyosho - Airfilter: Power Save Racing - Diff & Shock Oil: Kyosho - Tires: Proline -
Charger: Team Orion


1:8 Buggy Electric

         
Car: Kyosho MP9E TKI4 - Engine: Team Orion - ESC: Team Orion - Batteries: Team Orion - Transmitter: Sanwa - Servo: Sanwa

Body & Wing: Kyosho - Diff & Shock Oil: Kyosho - Tires: Proline - Charger: Team Orion


1:10 Buggy 4 & 2WD


          Car: Kyosho Lazer ZX6.6 & Ultima RB6.6 - Engine: Team Orion - ESC: Team Orion - Batteries: Team Orion - Transmitter: Sanwa

Servo: Sanwa - Body & Wing: Kyosho - Diff & Shock Oil: Kyosho - Tires: Proline - Charger: Team Orion

    


            
                                                                                                      

 

Innehållet kan ändras utan förvarning beroende på förbättringar och ändringar
Allt innehåll © Jessica Pålsson 2017